Ryolit
Ruprechtice

<
>
foto 1: ryolit, Ruprechtice

Foto 1. Porfyrická struktura ryolitu. Lokalita Ruprechtice, vnitrosudetská pánev.


prohlédnout mikrofotografie k této hornině
hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.