Magmatické horniny
Obecné informace

>
obrázek 6

Obrázek 6. Schematický řez svrchní částí zemské kůry s vyznačením hlavních typů magmatických těles.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.