Magmatické horniny
Obecné informace

>
obrázek 27

Obrázek 27. Schematické vyjádření závislosti minerálního složení na bazicitě magmatických hornin.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.