Magmatické horniny
Obecné informace

>
obrázek 14

Obrázek 14. Schéma magmatického krbu a hlubinného magmatického tělesa.

hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.