Aplit
Budislav

<
>
foto1: aplit, Budislav

Foto 1. Aplitová žíla (mocnost cca 0,5 m) prorážející magmatické horniny, které tvoří těleso v metamorfitech poličského krystalinika. Lokalita Budislav.

prohlédnout mikrofotografie k této hornině

hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.