Multimediální atlas hornin
Úvodní slovo autorů

Účel multimediálního atlasu

Tento multimediální atlas hornin byl přednostně sestaven jako učebnice a výukový doplněk pro studenty odborné geologie v bakalářských i magistrských studijních programech denní i kombinované formy studia. Domníváme se, že je rovněž vhodný jako studijní materiál pro zájemce z jiných typů škol, především učitele i žáky středních a vyšších stupňů základních škol. V neposlední řadě bychom rádi, kdyby potřebné informace našla na této webové stránce i širší laická veřejnost, především zájemci o neživou přírodu nebo přírodní materiály.

Práce s atlasem je velmi jednoduchá. K prezentaci bylo použito velmi jednoduché grafiky, která zde stojí až daleko na druhém místě za informační náplní webové stránky. Ovládání je velmi intuitivní, celý atlas je rozdělen na tři části podle tří základních systematických skupin hornin. Ke každě skupině lze nalézt stručný úvod, který zájemce seznámí s důležitými vlastnostmi, podmínkami vzniku a stavbami dané skupiny hornin. V systematické části jsou pak horniny přehledně rozděleny podle platných a používaných klasifikací, kde je třeba jsou připojeny odpovídající obrázky. Stránky jednotlivých typů hornin jsou opatřeny základním popisem, fotografiemi makrovzorků a v řadě případů jsou doplněny i mikrofotografie s popisem. Tvorba atlasu není uzavřenou záležitostí, chybějící fotografie budou postupně doplňovány, jakmile se je autorům podaří získat.

Atlas je poměrně rozsáhlé dílo a na jeho sestavení je potřeba dostatek času. Ačkoliv se autoři snažili o pečlivou a přesnou práci, velmi pravděpodobně se nevyhnou řadě chyb. Za upozornění na tyto chyby budeme vděčni a budeme se snažit o jejich rychlou opravu.

 

Jindřich Štelcl
Václav Vávra

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.