Multimediální atlas hornin
Arkóza - mikrofotografie

Arkóza - fotografie z polarizačního mikroskopu

arkóza – Podlešínská jehla, Podlešín (kladensko-rakovnická svrchnopaleozoická pánev)

arkóza – Skelná Huť (kladensko-rakovnická svrchnopaleozoická pánev)

arkóza – Malé Svatoňovice (perm vnitrosudetské pánve)

arkóza – Třenice (ordovik barrandienu)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.