Multimediální atlas hornin
Související odkazy

Související odkazy na webu

učebnice mineralogie: http://mineralogie.sci.muni.cz

atlas minerálů: http://mineraly.sci.muni.cz

geologické lokality v Čechách: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz

geologické lokality na Moravě: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz

vzdělávací geologické kurzy: http://kurz.geologie.sci.muni.cz

kurzy digitální fotografie: http://digicentrum.sci.muni.cz

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.