Multimediální atlas hornin
Mikrofotografie svoru

Svor - fotografie z polarizačního mikroskopu

staurolitový svor – Obří skály v Jeseníkách (keprnická skupina)

granátový svor – Zlatý Chlum u Jeseníku (rejvízská skupina)

svor – Jáchymov (krušnohorské krystalinikum)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.