Multimediální atlas hornin
Mikrofotografie mramoru

Mramor - fotografie z polarizačního mikroskopu

dolomitický mramor – Horní Lánov u Vrchlabí (krkonošské krystalinikum, ponikelská skupina)

mramor – Skoupý (devon metamorfovaného ostrova středočeského plutonického komplexu)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.