Multimediální atlas hornin
Amfibolit - mikrofotografie

Amfibolit - fotografie z polarizačního mikroskopu

amfibolit – Bohuňovice u Letovic (letovické krystalinikum)

amfibolit – Hostěradice (krhovické krystalinikum)

amfibolit – Křoví u Velké Bíteše (moravikum)

amfibolit – Libodřice u Kolína (kutnohorské krystalinikum)

amfibolit – Markovice u Čáslavi (kutnohorské krystalinikum)

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.