Multimediální atlas hornin
Mikrofotografie ryolitu

Ryolit - fotografie z poralizačního mikroskopu

Ryolit - Královec (vnitrosudetská pánev)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.