Multimediální atlas hornin
doplňující text

Mikrofotografie andezitu

  1. andezit - Finitice (Slovensko)

  2. andezit – Komňa ( terciérní vulkanity prorážející magurský příkrov)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.