Multimediální atlas hornin
O autorech

Autoři projektu

Jindřich Štelcl

Doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

V současné době pracuje na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzit jako vědecký pracovník. Jeho vědeckovýzkumná činnost se orientuje na petrologii sedimentárních hornin moravskoslezského paleozoika, paleogénu a kvartéru, mineralogii a petrologii krasu a geoenvironmentální studium krasových oblastí.

Jeho pedagogická činnost je zaměřena na mineralogii a petrologii. V posledních letech se věnuje kurzům zaměřeným na zvyšování kvalifikace učitelů středních a základních škol. Je úspěšným řešitelem několika grantů FRVŠ (např. 1365/2005, 1019/2006).

 

Václav Vávra

RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

V současné době pracuje jako lektor na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzit. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na problematiku mineralogie, aplikované mineralogie a petrografie nebo kvantitativní fázové analýzy.

V pedagogické činnosti se orientuje na mineralogii, petrologii, krystalografii a metody RTG práškové difrakce. Vyučuje ve vzdělávacích kurzech zaměřených na zvyšování kvalifikace učitelů základních a středních škol. Je úspěšným řešitelem grantů FRVŠ (např. 1365/2005, 814/2006).

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.