Multimediální atlas hornin
Mikrofotografie - pískovec

Pískovec - fotografie z polarizačního mikroskopu

pískovec – Cvikov - Dutý kámen (česká křídová tabule)

pískovec – Krákorka u Červeného Kostelce (trias vnitrosudetské pánve)

pískovec – Libná u Adršpachu (česká křídová tabule)

pískovec – Podhorní Újezd u Hořic (česká křídová tabule)

pískovec – Řeka (karpatský flyš, godulské souvrství)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.